Informacje prawne

Niniejszym informujemy, że Terranaut S.L będzie przetwarzać wszelkie przesłane dane osobowe wyłącznie w celu zarządzania relacjami handlowymi i kontaktem zawodowym, dlatego przetwarzanie będzie zgodne z prawem na podstawie uzasadnionego interesu stron. W żadnym wypadku Twoje dane osobowe nie zostaną przekazane osobom trzecim bez Twojej uprzedniej zgody, z wyjątkiem przypadku, gdy wynika to z prawnego obowiązku. Twoje dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak wyżej wymieniony związek między stronami przetrwa i, po zakończeniu, w odpowiednich okresach przedawnienia. Użytkownik może korzystać z prawa dostępu, poprawiania, sprzeciwu, usunięcia, ograniczenia i przenoszenia danych za pośrednictwem następującego adresu e-mail: terranaut@terranaut.es.

Utilizamos una selección de cookies propias y de terceros en las páginas de este sitio web: Cookies esenciales, que son necesarias para utilizar el sitio web; cookies funcionales, que proporcionan una mejor facilidad de uso al utilizar el sitio web; cookies de rendimiento, que utilizamos para generar datos agregados sobre el uso y las estadísticas del sitio web; y cookies de marketing, que se utilizan para mostrar contenido y publicidad relevantes. Si elige "ACEPTAR TODO", acepta el uso de todas las cookies. Puede aceptar y rechazar tipos de cookies individuales y revocar su consentimiento para el futuro en cualquier momento en "Configuración"