Informacje prawne

Niniejszym informujemy, że Terranaut S.L będzie przetwarzać wszelkie przesłane dane osobowe wyłącznie w celu zarządzania relacjami handlowymi i kontaktem zawodowym, dlatego przetwarzanie będzie zgodne z prawem na podstawie uzasadnionego interesu stron. W żadnym wypadku Twoje dane osobowe nie zostaną przekazane osobom trzecim bez Twojej uprzedniej zgody, z wyjątkiem przypadku, gdy wynika to z prawnego obowiązku. Twoje dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak wyżej wymieniony związek między stronami przetrwa i, po zakończeniu, w odpowiednich okresach przedawnienia. Użytkownik może korzystać z prawa dostępu, poprawiania, sprzeciwu, usunięcia, ograniczenia i przenoszenia danych za pośrednictwem następującego adresu e-mail: terranaut@terranaut.es.

Ta strona używa plików cookie. Korzystając z tej strony internetowej, potwierdzasz, że wiesz o przechowywaniu i używaniu plików cookie. Dowiedz się więcej tutaj.